Zámky na Loire

Ale to není vše…

Z ohromujícího množství objektů, které bychom mohli zahrnout pod označení „zámky na Loiře“, bylo velmi těžké vybrat několik nejdůležitějších, ať už podle role, kterou hrály ve francouzských dějinách, nebo podle jejich kulturněhistorického významu. V předchozích článcích jsme se pokusili přiblížit čtenářům trochu podrobněji osm z nich a s nimi také dva středověké hrady, které budování zámků předcházely. Připomeňme na závěr alespoň ve stručném, byť stále velmi neúplném výčtu ještě další hrady a zámky, na které lze při toulkách kolem Loiry narazit...

Země světa - Zámky na LoiřeBudeme-li postupovat od západu na východ, proti proudu řeky, pak jako první musíme zmínit renesanční zámek Serrant na pravém břehu. K jeho největším pýchám patří kaple ze 17. stol., kterou navrhl Jules-Hardouin Mansart, architekt královské kaple a zrcadlové síně ve Versailles, knihovna s 12 000 svazky i jedny z nejbohatěji zařízených interiérů v údolí Loiry, zejména z doby Ludvíka XV.
Následuje více než stopadesátitisícové město Angers ležící mezi Loirou a řekou Maine pár kilometrů od jejich soutoku. Gotický hrad obehnaný půl kilometru dlouhými hradbami se 17 věžemi vznikl ve 13. stol., býval hlavním sídlem vévodů z Anjou a vojensky se využíval až do 2. sv. války. Dnes je celý hradní areál veřejně přístupný a v jednom z objektů je vystaven jeden z největších skvostů francouzského středověkého umění, slavná Apokalypsa z Angers, sada tapisérií s výjevy ze Zjevení Janova, která vznikla v letech 1375–1382. Původně zahrnovala 90 výjevů o celkové délce 140 m, z nichž se dodnes dochovalo 100 m.
Kousek proti proudu stojí pár kilometrů od Loiry Brissac, původně gotický hrad, přestavěný na začátku 17. stol. v manýristický zámek, se sedmi patry nejvyšší nejen v údolí Loiry, ale v celé Francii. Od roku 1502 je sídlo v rukou stejného rodu Cossé-Brissac, současný majitel, markýz Charles-André de Cossé představuje 14. generaci vlastníků. Zámek v sobě skrývá mj. i divadlo z 2. pol. 19. stol., dodnes využívané pro různé kulturní akce...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace