Apulie

6 - 2008 Vysoké Tatry

Trosečníci z doby ledové

Když se nám naskytne příležitost na vlastní oči sledovat, s jakou lehkostí a elegancí zdolávají kamzíci svahy tatranských dolin, anebo když zahlédneme mezi kameny bezstarostně skotačící skupinku svišťů, asi nás v těch chvílích nenapadne, že tito nejznámější zástupci zdejší fauny jsou vlastně v Tatrách uvězněni. Ale je to tak, odtud už pro ně jinam cesta nevede, a v tom spočívá podstata trvalého ohrožení jejich existence...

Samice rodí v květnu až červnu jediné mládě, které dospívá ve věku dva a půl rokuV dobách posledního kontinentálního zalednění žili kamzíci i svišti v evropských stepích, ofenzíva lesů podmíněná holocenními změnami klimatu je však postupně zaháněla stále výše do hor. Areál jejich rozšíření se nakonec stal ostrůvkovitým a další vývoj jednotlivých populací už probíhal odděleně. Proto se v nejvyšších partiích Tater vyvinuly endemické poddruhy – svišť horský tatranský (Marmota marmota latirostris) a kamzík horský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), vědecky popsané teprve v roce 1961, resp. 1971. Od svých příbuzných v jiných evropských horách se odlišují drobnými anatomickými změnami, rozdíly však byly zjištěny i ve způsobech získávání obživy a v chování. Odlišnost tatranských svišťů dosud ještě čeká na potvrzení pomocí analýzy DNA...

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2008

Další informace o Slovensku naleznet zde: www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace