Vysočina

Nedobytný hrad Pernštejn

Necháte se rádi unášet dobrodružnými či romantickými představami z dávné minulosti? V takovém případě se rozhodně musíte vydat na Pernštejn. Převážně pozdně gotický hrad s některými renesančními prvky se dochoval téměř v takové podobě, jakou měl, když tu žili rytíři a konaly se velkolepé turnaje...

Země světa - Vysočina - PernštejnPernštejn je opředen mnoha pověstmi, ať už vyprávějí třeba o bílé paní nebo o marnivé komorné. Jedno tvrzení je ale pravdivé: hrad nebyl nikdy dobyt, i když při obléhání Švédy za třicetileté války měl namále. Ale přežil, přišel jen o část věže a dnes patří k nejnavštěvovanějším moravským hradům.
Hrad se začal stavět ve 13. stol., ale neexistuje k němu žádná zakládací listina. A tam, kde chybí dokumenty, je prostor pro legendy. Jedna z nich praví, že v lesích okolo říčky Nedvědice žil kdysi dávno uhlíř Věňava. Obyvatele vsi sužoval obrovský zubr, a tak se Věňava rozhodl, že zubra zneškodní. Počkal si na něj, rychle mu prostrčil chřípím kruh, za který pak odtáhl zvíře až do Brna, kde zrovna přebýval král. Věňava složil zubra ke královým nohám a ještě mohutnému samci setnul hlavu. Král byl překvapen mladíkovou statečností a zeptal se ho, co si za svoji chrabrost přeje. Věňava odpověděl, že jen kousek země. Král mu vyhověl, povýšil uhlíře do šlechtického stavu a povolil mu užívat erb se zubří hlavou s houžví v nozdrách. Na místě uhlířské chalupy pak Věňava vystavěl hrad, dnes známý jako Pernštejn.
Ani o původu rodu Pernštejnů mnoho nevíme, přestože to byl jeden z nejslavnějších šlechtických rodů, jehož panství bylo v 16. stol. rozsáhlejší než například jihočeské državy slavných Rožmberků. Prvním doloženým majitelem hradu byl jakýsi Štěpán z Medlova, ale jeho vnuk již přijal za svůj přídomek z Pernštejna. A erb se zubří hlavou postupně zdobil nejen Pernštejn, ale i mnohé další pernštejnské hrady a zámky. Jeden palác měli Pernštejnové dokonce v prostorách Pražského hradu (dnešní Lobkowiczký palác), což bylo velké privilegium. Pernštejnové byli totiž obratní politici stojící vždy po boku krále, udatní vojevůdci a do určité doby i šikovní hospodáři...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2020

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace