Východní Čechy

Pevnostní město

Méně znalí turisté se tu prý na ulicích občas ptají, kde že je ta vyhlášená pevnost? Přece tady, všude kolem vás, jste v ní, zní odpověď. Celé město je tou pevností. Nevěříte? Zajeďte si do Josefova. V seznamu obcí ho najdete pod Jaroměří, jejíž součástí je od roku 1948...

Země světa - pevnost JosefovVe válkách o dědictví rakouské přišla Marie Terezie o Kladsko a větší část Slezska. Znamenalo to změnu severní hranice habsburské říše, smluvně potvrzenou po skončení sedmileté války v roce 1763. Kromě území přišlo Rakousko i o tamní vojenské pevnosti, které potřebovalo nahradit. Nejprve zmodernizovalo Olomouc a pak udělalo bastionovou pevnost z Hradce Králové, jenže ta ležela příliš ve vnitrozemí, jak se ukázalo při dalším konfliktu mezi Rakouskem a Pruskem ve válce o bavorské dědictví. A tak došlo na výstavbu dvou úplně nových pevnostních měst podle nejnovějších poznatků francouzské Královské inženýrské školy v Mézières. Jedno vzniklo na severozápadě Čech a císař Josef II. ho pojmenoval po své matce, která zemřela necelých sedm týdnů po položení základního kamene, Terezín (psali jsme o něm v čísle České středohoří 2, ZS 3/2012). To druhé na severovýchodě známe dnes jako Josefov.
Josef II. ho sám po sobě nepojmenoval, učinil tak na jeho památku až císař František II. v roce 1793, tři roky po Josefově smrti. Do té doby byla pevnost známa pod jménem vesnice, která se v jejím místě původně rozkládala – Ples. Podle návrhu francouzského vojenského inženýra Clauda-Benoîta Duhamela de Querlonde byla postavena pevnost s osmi bastiony propojenými kurtinami, se čtyřmi předbastiony a třemi branami, vnější obrannou linií složenou z ravelinů, kleští a kaponiér, jejíž obranyschopnost ještě zvyšovala možnost zaplavit louky před pevností vodou z nedalekých řek Metuje a Labe. Hradbu lemoval na vnitřní (městské) straně souvislý pás kasáren, které jednak zesilovaly vnitřní obranný val, jednak poskytovaly ubytovací prostory pro vojáky nedaleko od míst jejich bojového nasazení. Ke kurtinám přiléhala tzv. jednoduchá kasárna, hrdla bastionů uzavírala kasárna dvojitá. Největším unikátem Josefova je ale systém podzemních chodeb, které dohromady měří 45 km a umožňovaly nejen bezpečný přesun vojáků mezi střeleckými galeriemi, ale také zaminování předpolí hradeb.
Základní kámen k pevnosti položil osobně Josef II. 3. 10. 1780, údajně v místech budoucí Jaroměřské brány. O sedm let později byla pevnost bojeschopná a císař ji slavnostně předal vojsku, i když dokončovací práce probíhaly ještě další tři roky. Od roku 1791 se pak začaly uvnitř města objevovat také první civilní domy, stavěné v jednotném stylu a podle přísných pravidel, které poskytovaly bydlení rodinám řemeslníků a živnostníků poskytujících posádce nejrůznější služby. A třeba kostel Nanebevstoupení Páně vzniklaž v letech 1805–1811, do té doby se veškeré bohoslužby odehrávaly pouze v kapli na nádvoří nemocnice...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace