Vídeň 2

Vídeňský Belvedere

Italský výraz pro hezkou vyhlídku „belvedere“ se v renesanci stal synonymem pro šlechtická sídla ve výšinném postavení. Setkáváme se s ním nejen v samotné Itálii, ale všude tam, kam dosáhl vliv italské renesanční a barokní architektury...

Daleko skromnější Dolní Belvedér vznikl jako první letní sídlo prince Evžena Savojského o osm let dříve než jeho velkolepý protějšekVe Vídni jsou belvedéry hned dva – Horní a Dolní. Pozornost si zasluhují nejen svou historií a místem v kontextu barokní architektury, ale též díky uměleckým sbírkám, které jsou zde vystaveny. Počátky obou staveb jsou spjaty s osobností prince Evžena Savojského, legendárního vojevůdce a hrdiny tureckých válek, který na přelomu 17. a 18. stol. stál na vrcholu své slávy. Ve svém budovatelském úsilí nebyl vzdělaný a uměnímilovný princ osamocen – celá Vídeň, před jejímiž hradbami se v roce 1683 odehrála rozhodující bitva s Turky, se tehdy odívala do okázalé nádhery paláců a chrámů, odpovídajících sebevědomí „zachránkyně křesťanstva“...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace