Třeboňsko

Nestabilní rovnováha

Třeboňské rybníky nás okouzlí svým klidem, rozlohou, zrcadlením i tajemným životem pod hladinou, kam zpravidla nemůžeme nahlédnout. Očekáváme od nich, že nám poskytnou krásný a zdravý pobyt v přírodě, ale ani představa dobře upraveného kapra na talíři není špatná. Rybníky mají být podle našich představ posledními zbytky chráněné přírody se vzácnými, jinde už vyhubenými druhy rostlin a živočichů a zároveň i prosperujícími výkrmnami kaprů. Jako občané klademe na toto území zcela protichůdné požadavky.

Nová řeka.Třeboňská pánev s rozlohou 1360 km² je více jak z poloviny chráněnou krajinnou oblastí. Její rybníky a mokřady jsou zároveň chráněny Ramsarskou úmluvou, v rámci evropského programu NATURA 2000 zde vyla vyhlášena Ptačí oblast Třeboňsko a také Biosférická rezervace UNESCO. Nejvzácnější lokality, k nimž patří i některé rybníky, ba celé rybniční soustavy, jsou zároveň přírodními rezervacemi či přírodními památkami. Těžko si představit více chráněnou přírodu.
Za jedno z nejcennějších chráněných území Třeboňska je považována Nadějská rybniční soustava, 13 rybníků mezi obcemi Klec a Frahelž. Leží po obou stranách silnice z Klece do Hamru a procházka po jejich hrázích je krásným a někdy i vzrušujícím zážitkem, když například v pozdním jaru sledujeme na jednom z rybníků hned několik párů roháčů, jak v bezpečí, uprostřed hladiny, vyvádějí své neklidné, poskakující potomky. Na jiném z rybníků vyhnízdily labutě a jejich nahnědlá mláďata ještě nedorostla krásy svých rodičů...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2016

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace