Severozápad USA

Veterán Yellowstone

V USA dnes existuje 58 národních parků a několik stovek dalších míst s různou úrovní federální ochrany. Po celém světě se pak počty národních parků a chráněných území počítají na tisíce. V severozápadním cípu státu Wyoming však leží park, který se zrodil o několik desetiletí dříve, než začala být podobná území vůbec vyhlašována kdekoli jinde. Dnes se sice honosí titulem Světová biosférická rezervace či přítomností na seznamu Světového dědictví UNESCO, ale své mládí prožil v dobách, kdy výrazy jako „národní park“ či „ochrana přírody“ byly jen mlhavými pojmy bez podstatného obsahu. Sám o sobě je důkazem, že dlouhá cesta, která vedla k naplnění těchto pojmů, byla sice složitá, nikoli však marná...

.

Yellowstonský národní park leží ve Skalnatých horách – převážně ve Wyomingu, malé části zasahují do Idaha a Montany. Hlavní hřeben Skalnatých hor a současně hlavní americké rozvodí tu však nevytváří výrazný hřbet a typické scenerie skalnatých štítů, jak je známe například z Colorada či kanadské části hor, tu velmi často chybí. Většina parku se nachází na náhorní plošině v nadmořské výšce nad 2000 m. Park je fenomenální ve dvou směrech. Téměř 140 let ochrany z něj učinilo jednu z nejlépe zachovaných partií Skalnatých hor, kde žijí v hojném množství zvířata, která jinde už nenajdeme. Druhou pozoruhodností je zdejší geotermální aktivita, která souvisí s geologickou historií tohoto území. Zatímco jiné části Skalnatých hor vznikaly převážně tektonickými a vrásnými pohyby, v oblasti Yellowstonského parku to byla především vulkanická činnost, která se podílela na formování krajiny...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace