Sardinie

Jací jsou Sardové?

Sardinie je součástí Itálie, a tudíž tam žijí Italové, ti sympatičtí, hluční, rozverní, impulsivní, extrovertní lidé, které známe z italských plážových destinací nebo jako turisty z Čech. To je však hluboký omyl! A Sardy bychom určitě urazili, ne proto, že se necítí být Italy, nýbrž proto, že oni jsou především Sardové, obyvatelé svébytného středomořského ostrova, autonomního italského regionu...

.

A vskutku v žádném jiném regionu Itálie nebyl proces adaptace a modernizace původních lidových obyčejů a také charakteru obyvatel tak pomalý a pozvolný jako na Sardinii. Některé zvyky zůstávají neměnné po staletí, jelikož dobyvatelé je, alespoň ve vnitrozemí ostrova, vůbec neovlivnili. Důkazem toho mohou být stovky slavností, které se zde každoročně pořádají v téměř nezměněné podobě.
V psychice Sardů se odrážejí historické útrapy ostrovanů, jako byl úbytek obyvatel v důsledku malárie, tuberkulózy, trachomu a podvýživy, i prakticky neustálé okupování ostrova cizími národy. Sardové jsou proto rezervovanější a nedůvěřivější než jejich pevninští spoluobčané, ale jsou také rozvážnější, přemýšlivější a někdy mohou působit až melancholickým dojmem...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace