Sardinie

Po západním pobřeží

Nejzajímavější část západního pobřeží Sardinie začíná na severozápadě, u zálivu Porto Conte, který objímají dva poloostrovy – ten západní končí populárním a hojně navštěvovaným  mysem Capo Caccia. Jeho ukloněná vápencová souvrství vybíhají z moře jako obrovské kamenné vlny tsunami, které na opačné straně klesají do zpěněného příboje téměř kolmými stěnami. Po jejich úbočí vede panoramatická cesta, která nabízí strhující výhledy na impozantní střet skal a moře...

.

Vrcholným zážitkem je zastavení nad mořským kotlem Cala di Caleina. Vyhlídka, která je tak vysoko, že sem nahoru nedoléhá ani vzdálený hukot příboje, nabízí na strmých vápencových skalách jen pár nepohodlných a s každým krokem nebezpečných míst. Přesto zde stále posedávají turisté, zcela fascinováni pohledem ke dnu mořského kotle, kde stojí osamocené skály ve věčném obklíčení útočících vln. Scéna opakovaná v několikaminutových intervalech je stále stejná a přece vždy trochu jiná, a tak pohled na zpěněný příboj nikdy neomrzí.
Dole, v úrovni mořské hladiny, hloubí útočící vlny do vápencových skal plošiny, jimž se říká abrazní terasy. Jejich zárodky se jeví jako skalní chodníčky zpola uzavřené kamennou klenbou, která kopíruje elegantní oblouk vracejících se vln. V úrovni hladiny jsou i jeskyně, ale přístup do většiny z nich je možný pouze z moře...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace