Sardinie

Hledání starých časů

Pokud necestujete po Sardinii s průvodcem některé z cestovních  kanceláří, těžko hledáte ve volné krajině staré kulturní památky, ke kterým už původní cesty dávno zanikly. Problém je i v tom, že místní obyvatelé i ukazatele u cest často nazývají baziliky jinak, než se označují v  bedekrech a mapách. Při pátrání po takové osamělé středověké stavbě tak bezděky poznáváte  sardinskou krajinou ve zcela odlehlých koutech ostrova, kam běžné turistické trasy nevedou. Hledání osamělých staveb přináší i malá dobrodružství a nečekaná setkání, která často patří k těm nejintenzivnějším vzpomínkám...

.

Dvě románské baziliky patří ke kulturnímu pokladu ostrova. Obě pocházejí ze 12. stol., kdy románský sloh na ostrově vrcholil. Starší z nich, San Pietro di Sorres, je třeba dlouho hledat po kopcích, v podivné krajině bez lesů. V oblasti jihovýchodně od Sassari se naskýtá nezvyklý pohled na rozbouřený reliéf nesčetných kopců a vrchů, kde roste jen tvrdá tráva a povaluje se kamení. Jen ojediněle, sem tam za skalkou, roste nějaký strom či keř. Kam oko dohlédne, nikde žádný les, ba ani háj či ovocný sad. Nápadná jsou i hluboká, místy skoro stržovitá údolí a pak zase široké pánve pod vysokými stolovými horami, což jsou zcela jistě staré lávové příkrovy. Pokrývá je struskovitá až balvanitá láva, mezi níž roste jen nízká, trnitá macchie...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace