Rumunsko

Metropole Sedmihradska

Více než třísettisícové sedmihradské město Kluž, rumunsky Cluj-Napoca, připomíná na první pohled spíš velké provinční město než významnou správní a kulturní metropoli, což je dáno jeho rychlým rozvojem v posledních dvou stoletích. Ale rozhodně stojí za návštěvu, už jen kvůli zdejší atmosféře a několika významným památkám...

Země světa - Rumunsko - SedmihradskoUž sám hrdý dodatek Napoca, připojený v roce 1974 k původnímu jménu, má připomínat dávnou minulost, kdy dácká osada tohoto jména byla obsazena vojskem císaře Traiana a za jeho nástupců se proměnila v regulérní římské město. To sice bylo rozvráceno v době stěhování národů, ale ve 13. stol. se zde usadili němečtí kolonisté a jejich Klausenburg, maďarsky Kolozsvár, se záhy stal druhým největším městem v Uhrách. Ostatně Maďaři, přes jeho příslušnost k dnešnímu Rumunsku, k němu pociťují silné citové pouto – vždyť právě v Kluži se v roce 1443 narodil Matyáš Korvín!
Jako hlavní město sedmihradského knížectví, příslušného od konce 17. stol. k habsburské monarchii, prodělala Kluž rozmach srovnatelný s rozmachem podobných, rychle rostoucích měst v okrajových oblastech mocnářství. Rozvíjel se zde průmysl a obchod, zakládaly se kulturní instituce jako školy, muzea a divadla, velká pozornost se věnovala i památkám, které propůjčují historický charakter především městskému centru, ale většinou jsou spjaty teprve s obdobím baroka a 19. stol...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2020

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace