Česko - romantické

Krásné už pět století

Málokterá obec zná přesné datum svého založení. Nové Město nad Metují to ví na hodinu a den přesně. Základní kámen položil nový majitel panství Jan Černčický 10. srpna 1509 ve dvě hodiny odpoledne. Tak zní farní zápis. Tento českobratrský šlechtic měl se svým novým poddanským městem velké plány, ale neblahé události následných patnácti let jako by se proti němu spikly. Zpočátku se vše dařilo – městečko rostlo rychle, i když spíše živelně než plánovitě. Převážně dřevěné domy se shlukly hlavně kolem panské tvrze postavené na samém konci opukového ostrohu, vysoko nad zaklesnutým meandrem říčky Metuje...

Pohled na zámek ze zámecké zahrady s řadou Braunových trpaslíků a dřevěným mostem Dušana Jurkoviče.Budování nové tvrze a štědré dary obci ale nakonec přivedly Černčického do dluhů a vrcholem neštěstí byl velký požár roku 1526, který pohltil celé městečko. Po této zkáze musel Černčický Nové Město prodat. Nabídl je tenkrát mocnému rodu Pernštejnů, od nichž si zároveň koupil malé panství na Moravě.
S Pernštejny začala nová historie Nového Města. Do konce 15. stol. zde vyrostlo podle jednotného plánu na svou dobu moderní město s centrálním obdélníkovým náměstím a s honosnými měšťanskými domy, které se pyšnily krásnými renesančními štíty obrácenými do náměstí. Zvlášť nápadné jsou dnes už vzácné obloučkové štíty domů na severní straně. Na všech stranách náměstí se také uchovalo podloubí. V podstatě stejnou podobu jako za Pernštejnů si historická část města udržela celých pět století. A je to právě náměstí, které budí obdiv i údiv návštěvníků. Podobně romanticky působí zámek. Stojí skromně v rohu náměstí, oddělený od veřejného prostranství hlubokým hradním příkopem. Na nádvoří si můžeme přečíst jména všech jeho majitelů, za jejichž erbovními štíty se skrývají mnohé osobní tragédie...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2015

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace