3 - 2007 Tunis

Krásný poloostrov

Asi čtyřicet kilometrů východně od Tunisu vybíhá z afrického pobřeží do Středozemního moře devadesátikilometrový prst – Cap Bon neboli Krásný poloostrov, Pulchri Promontorium, jak ho začali nazývat Římané…

Krásný poloostrovPoloostrov není jen krásný, ale také významný, hospodářsky i vojensky. Na úrodném pobřeží se odpradávna pěstovala zelenina, ovoce, ale i obilí. Poloostrov byl zásobárnou Kartága, ale také důležitým prvkem jeho obranného systému. Základem bylo opevněné město Aspis, dnešní Kélibia ležící na východní špičce poloostrova, jakoby obklopená ze všech stran vodou. Cestu na Kartágo přes Cap Bon zvolil v roce 310 př. n. l. syrakuský tyran Agathoklés a o 54 let později, za první punské války, i římský konzul Regulus. V obou případech bylo město Aspis vydrancováno. Regulus zničil i další punské město na poloostrově, o něco severněji ležící Kerkuván. Jeho původní jméno se nedochovalo, to současné městu dali až francouzští archeologové, kteří ho v roce 1952 objevili…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2007

Další informace o Tunisku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann

kategorie: 3 - 2007 Tunis

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace