3 - 2007 Tunis

Mezi šoty

Středem Tuniska se od východu k západu táhne pás solných jezer nazývaných šoty, který pokračuje až hluboko do vnitrozemí sousedního Alžírska. Dominuje mu Šot el-Džeríd, jehož maximální rozloha se udává někdy pět, jindy dokonce 7000 km2. Bezodtoké jezero, které bývalo před tisíci let součástí Středozemního moře, má vodu pouze v zimě. Po většinu roku je vyschlé, s občasnými kalužemi a solnou krustou hrající všemi barvami, pod níž se však místy může skrývat zrádná bažina…

Tamerza„Dostali jsme se na místo, kde se střídaly dolíky a pahrbky. Vlnité vyvýšeniny tvořila sice tvrdá, pevná sůl, ale prolákliny jen vláčná kašovitá hmota, v níž byly jednotlivé úzké pruhy, na něž mohli stoupat člověk i zvíře jen s největší pozorností a s největším nebezpečím… Najednou muž přede mnou vyrazil chraptivý, kostmi pronikající výkřik, a já jsem okamžitě uskočil zpět. Zmizel pod slanou pěnou, a já jsem stál sotva metr od jeho zrádného hrobu…“

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2007

Další informace o Tunisku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann

kategorie: 3 - 2007 Tunis

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace