4 - 2006 Vysočina

Těchobuz byla útočištěm Bernarda Bolzana

Obec Těchobuz, ležící při západní hranici kraje Vysočina, patří k neprávem opomíjeným místům Českomoravské vrchoviny. Přitom rozhodně stojí za návštěvu. Na zdejším zámku kdysi pobýval učenec Bernard Bolzano (1781– 1848) a prožil zde zřejmě nejšťastnější léta svého života. V Těchobuzi i blízkém okolí se dodnes nachází řada památek, souvisejících s jeho dávným pobytem...

Za zakladatele obce je pokládán Těchobud, legendární předek pánů z Těchobuzi; prvním písemně zmiňovaným byl v roce 1352 Kuneš. Z let 1454–1456 pocházejí první zprávy o těchobuzské tvrzi, jež byla v průběhu 18. století přestavěna na zámek. Pamětní deska na zdi této budovy, v současnosti využívané jako Ústav sociální péče pro mentálně postižené, hlásá: „Zde žil a pracoval v letech 1823–1841 Bernard Bolzano, významný matematik, filozof a sociální myslitel.“ Ze strohých vět se však nedozvíme nic o osudovém sblížení Anny Hoffmannové, manželky majitele zdejšího panství a sklárny, s velkým učencem, pronásledovaným nepřízní mocných i chorobami. Jejich lidský příběh byl výjimečný a zůstává stále obestřen tajemstvím...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2006

Hledáte ubytování na Vysočině? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Ivana Mudrová

Dolní navigace