12 - 2006 Španělsko

Navarra

Oblast Navarry žila v průběhu historie neustále pod nejrůznějšími tlaky. Přesto si dokázala uchovat svoji osobitost až do dnešních dnů. Návštěvník znalý jiných částí Španělska tuto „odlišnost ve stejnosti“ vnímá na každém kroku…

Unikátní románská krypta kláštera sv. Salvátora, v níž nikdy nikdo nebyl pohřbenÚzemí dnešní Navarry (baskicky Nafarroa), na severu ohraničené masivem Pyrenejí a na jihu řekou Ebro, bylo osídleno odpradávna. Ve 3. st. př. n. l. tu žila dvě etnika: Keltové v nížinách a Vaskoni v horských oblastech. Byli to právě Vaskoni, kteří se nenechali nikým zlomit. Uchovali si svůj jazyk i mnohé tradice až do současnosti. Svědčí o tom stále živá baskičtina, kterou příchozí ihned zaznamená na dvojjazyčných nápisech třeba v Pamploně.
Prošli tudy Římané, neustále útočili Francouzi, Navarra se několikrát stala předmětem sporů mezi Aragonií a Kastilií. Vaskoni si však uchovali relativní nezávislost za vlády Vizigótů v 6. a 7. st. i v době muslimského panství o sto let později. Na počátku 9. st. vzniklo pamplonské království, z něhož se pak koncem 9. st. vytvořilo království Navarra…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2006

Další informace o Španělsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Anna Tkáčová

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace