Země Světa | Archiv | Ročník 2006 | 2 - 2006 Krušné Hory

2 - 2006 Krušné Hory

2 - 2006 Krušné Hory

2 - 2006 Krušné Hory

Články v tomto čísle:

Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Příroda Krušných hor

Priroda-Krusnych-hor6_m.jpg

Zvedají se na severozápadě Čech jako impozantní, přes 200 kilometrů dlouhá pohraniční hradba s věžemi nejvyšších vrcholů a s cimbuřími nad hradebním příkopem podkrušnohorských pánví. Jsou naším nejdokonalejším kerným pohořím s prudkým zlomovým svahem obráceným do Čech a s rozlehlou parovinou na vrcholové části. Jejich štědrost rudních žil a uhelných slojí byla splacena špatnou mincí – devastací podhorské krajiny a zničením horských pralesů. Nastal čas pokorné nápravy chyb a ochrany posledních zbytků původních rostlinných a živočišných společenstev a jejich postupného návratu do celých hor…

Zašlá sláva rudných hor

Zasla-slava-rudnych-hor_m.jpg

Kovy patřily k nejvýznamnějším surovinám starověku i středověku, a tak byly i poznatky o nich na svou dobu značné. Tehdejší prospektoři například věděli, že kovy musí hledat v horách, nejlépe poblíž míst, kde vystupují na povrch žulové skály. V té době však nikdo nevěděl, jaká je mezi žulou a rudami souvislost. Prostě to tak bylo. A vlastně i dnes jsou poznatky o žule čili granitu, tom nejobyčejnějším pozemském kameni, stále neúplné…

Krásné město na Ohři

Krasne-mesto-na-Ohri_m.jpg

S krušnohorskými svahy za zády a Doupovskými vrchy za řeko, prošla Kadaň v posledním desetiletí velkou ozdravnou proměnou. Přestala ji dusit síra z nedaleké Tušimické elektrárny a zároveň obnovila téměř všechny své historické památky. Většina úctyhodných staveb má nové fasády a červené klobouky sedlových, valbových i mansardových střech září novotou…

Cisterciácký klášter v Oseku

Cisterciacky-klaster-v-Oseku_m.jpg

Kdyby rozlehlý komplex budov oseckého kláštera stál někde o samotě v otevřené krajině, byl by z daleka viditelnou dominantou. V Oseku na samém úpatí Krušných hor však moc nápadný není, přestože zabírá nemalou část městské rozlohy – před pohledy zvenčí ho chrání vysoká zeď a z několika stran i okolní zástavba. O to větší překvapení ale zažije návštěvník, když projde klášterní branou a před sebou spatří monumentální chrám Panny Marie, jednu z největších a zároveň i nejpůsobivějších církevních staveb v republice…

Vlakem na krušnohorské pláně

Vlakem-na-krusnohorske-plane1_m.jpg

Pěkné zimní víkendové ráno někdy závidím při pohledu z okna svého pražského bytu lidem z Mostu, Litvínova či Teplic. Důvodem pro toto ranní rozpoložení je vědomí, že chtějí-li, mají možnost vstát, v klidu se nasnídat, poté si sbalit lyže, dojít na nedaleké nádraží a být zhruba za hodinu v plnohodnotném horském prostředí. Takový způsob velmi neformální zimní rekreace umožňuje trať, která nese v jízdním řádu Českých drah číslo 135 a vede z Mostu do Moldavy v Krušných horách…

Proměny podkrušnohorské krajiny

Promeny-podkrusnohorske-krajiny_m.jpg

Podkrušnohorské pánve od Chebu až po Chabařovice byly původně krajinou jezer, močálů, úvalových luhů, podmáčených luk a dubo-habrových hájů na vyvýšených místech. V současnosti zejí na mnoha místech jen lomové jámy s odhalenými slojemi uhlí a sousedními haldami výsypek. Jsou tu však i místa, odkud se obří rypadla a transportéry odstěhovaly, vytěžené lomy opět zalehla modrá jezera a na svazích výsypek vyrůstají mladé lesní porosty.

Nejdek včerejší a dnešní

Nejdek-vcerejsi-a-dnesni_m.jpg

Patří k těm sympatickým krušnohorským obcím, které se snaží ke svému novodobému obrození využít všechno dobré, co v minulosti z tohoto města vzešlo – ať to jsou historické stavby, průmyslová tradice či slavní a bývalí rodáci. Pomáhá mu v tom řada občanských iniciativ, spolků, klubů, sdružení a sportovních organizací, s jejichž pomocí se toto město, vzdálené pouhých 16 kilometrů od Karlových Varů, jistě zařadí mezi vyhledávané turistické cíle…

Mezi Svatavou a Rotavou

Mezi-Svatavou-a-Rotavou_m.jpg

V jihozápadním výběžku Krušných hor, kde se jejich plochý, nepříliš široký hřbet snižuje až do výšek kolem 800 metrů, leží tichý kraj horských plání, protékaných potoky, a zalesněných svahů prudce klesajících do Sokolovské pánve. Osou této horské výspy je říčka Svatava, typická krušnohorská bystřina, která se zařízla do vrcholového hřbetu tak hlubokým údolím, že se stalo horským sedlem, jímž už od středověku vedla královská cesta ze Saska do Čech…

Klášterec nad Ohří – zrcadlo českých dějin

Klasterec-nad-Ohri-zrcadlo-ceskych-dejin_m.jpg

Klášterecký porcelán a thunovský zámek jsou atributy, díky nimž toto město zůstává v povědomí české veřejnosti, i když jeho současní obyvatelé už dávno žijí jinými zájmy a jinou prací. Právě budovaný Industrial park a akvapark přivádějí Klášterec do nového tisíciletí, zatímco jeho ztichlá minulost leží stranou každodenního dění, pod městem, u břehu Ohře…

Jáchymovské metamorfózy

Jachymovske-metamorfozy_m.jpg

Není u nás druhé takové město, které by ve své relativně krátké historii prošlo tolika proměnami, provázenými navíc tak prudkými vzestupy a strmými pády. Jáchymov vždy žil ze svého temného podsvětí. Jeho svažité ulice, výstavné domy, kostely a lázeňské paláce jako by byly až jeho druhou tváří, zušlechtěnou a zhodnocenou podobou vlastního podzemí, které tvoří kilometry štol a důlních jam…

Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace