6 - 2006 Jižní Francie

Montpellier

Montpellier, významné jihofrancouzské město, si po staletích věrné služby vědě po právu vysloužilo přívlastek univerzitní. Právě sem směřují mnozí francouzští i zahraniční studenti stejně jako jejich vysokoškolští učitelé a další vědečtí pracovníci. Už v raném středověku, kdy městem vedla jedna z významných poutních cest, zde byl pro potřeby poutníků zřízen špitál. Ten se stal v roce 1220 podnětem k založení jedné z nejstarších lékařských fakult ve Francii…

Výborně zachovalý římský akvadukt přiváděl do Montpellier vodu po dlouhá staletíKopec popela – tak zní doslovný překlad jména Montpellier, zatímco označení jeho severního předměstí, Montferrier, znamená Ohnivý kopec. Stojí na něm staré historické jádro se středověkou pevností, která hlídá celý okolní kraj. Ani jeden z místních názvů nezní nijak optimisticky. Těžko říct, zda je něco pravdy na starých legendách o obrovském požáru, který zachvátil celý kraj a vehnal bílé koně do zrádných bažin Camargue, nebo zda se v místních názvech pouze odráží každoroční vliv horkého, parného a suchého léta, které vše spálí na troud. Avšak navzdory svým nelichotivým jménům je toto město nejen starobylé a univerzitní, ale také moderní a mladé…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2006

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka, jr.

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace