1 - 2006 Estonsko, Lotyšsko, Litva

Bludné balvany – vládcové severu

Když se na své cestě po severním pobřeží Estonska zatouláme do národního parku Lahemaa, ocitáme se náhle v pitoreskním světě bludných balvanů, těch podivných poutníků ze severských krajů, kteří se tady natrvalo usídlili. Místy se shlukují do velkých davů uprostřed luk, jindy posedávají v písku pláží či se koupou v mělkém moři anebo jako osamělí poustevníci pobývají v řídkých borových lesích a obrůstají mechem. Největší z nich pak vládnou jako velmistři rytířských řádů okolnímu kraji, v němž je volně ležící kámen vzácností a vždy vzbuzuje obdiv a respekt...

Bludné balvanyTyto bludné kameny, které neleží jen v Pobaltí, ale vyskytují se v celé severní Evropě, ba i v Americe, sehrály významnou roli v oblasti vědeckého bádání: dovedly přírodovědce k odhalení jednoho z největších přírodovědných poznatků 19. století – k povědomí o dobách ledových. Poprvé vzbudily zájem v Anglii při geologickém mapování území. K všeobecnému překvapení neodpovídaly svým mineralogickým složením žádným okolním horninám a bylo tedy zřejmé, že se sem musely odněkud dostat. Odkud, proč a jak, zůstávalo dlouho záhadou, a proto se jim začalo říkat erratica ve smyslu nemístné, nepatřičné, chybné…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka, jr.

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace