4 - 2005 Šumava

Krajina a architektura Šumavy

Osidlování Šumavy se podobalo střídání mořského přílivu a odlivu. Jednou sídla pronikala až k zemské hranici a následně zase zanikala. A není to příběh jen posledních sta let. Při vrcholící kolonizaci ve 13. století vystoupila stavení až do poloh kolem 800 metrů nad mořem a pak došlo k jejich ústupu a souvislé osídlení se zachovalo jen v místech s rozvinutým hornictvím. V podhůří se zakládají architektonicky koncipovaná sídla hlavně v 15. století, ale horská Šumava místy zpustla…

Typická šumavská chaloupka se zvoničkou. Zvíkov.Ve 2. polovině 16. století už nepochybně existovaly svérázné královácké rychty rozptýlené kolem pohraničního Královského hvozdu. Počátek 17. století přinesl další odliv obyvatel a vylidnění některých osad, avšak v jeho závěru už startuje rozmach sklářské kolonizace, která útočí na samotné pralesní jádro Šumavy. Rozprodávání královských majetků vrcholící v první polovině 18. století je spojeno s následným zakládáním nových sídel, ale i s bezohledným kácením lesů. Velké plochy odlesněné zemědělské půdy a výnosný obchod se dřevem přinesly v 19. století největší zalidnění Šumavy v celé její historii. A pak přišlo století dvacáté, kdy mnohé z toho, co vzniklo, bylo zase zničeno. A nebyly to jen války a změny režimů. Už Karel Klostermann ve svém románu Kam spějí děti z roku 1890 píše: „Chalupy se hroutí a stopy po nich nezůstane, jak po té zde vedle nás, kde před dvaceti roky žilo deset lidí...“

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

kategorie: 4 - 2005 Šumava

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace