4 - 2005 Šumava

Přes hvozdy

Šumava byla odvěkou hradbou mezi dvěma horními toky významných středoevropských řek – Vltavou na české a Dunajem na bavorské a rakouské straně – a do 17. století neexistovala na jejím plochém vrcholu ani žádná oficiální hranice, žádná „čára“. Zemskou hranicí byl hluboký les, od raného středověku zvaný hvozd…

Přes hvozdyStezky, které od pradávna tento hvozd překonávaly, se staly nejvýznamnějším fenoménem osidlování Šumavy. Psaly její historii a samy se stávaly místy, kde docházelo k urputným bojům, místním šarvátkám i loupeživým přepadům.
Každá ze šumavských stezek má svou historii. Některá delší, jiná kratší a nejméně tři z nich tisíciletou. Všechny měly i svá jména, z nichž mnohá byla zapomenuta nebo změněna. Název nejvýznamnější z cest se však zachoval. Je to Zlatá stezka. Jméno tak ctihodné a lákavé, že se k němu hlásily ve 14. století dokonce čtyři větve Zlaté stezky, směřující z bavorského Pasova do čtyř pošumavských měst – Českého Krumlova, Prachatic, Vimperka a Kašperských Hor. Po Zlaté stezce se však nepřepravovalo zlato, ale sůl. V Čechách také po tisíciletí platilo „sůl nad zlato“, a proto obchodníci se solí na této stezce bohatli zlatem, které bylo dlouho univerzálním platidlem…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

kategorie: 4 - 2005 Šumava

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace