4 - 2005 Šumava

Přírodní klenot

V hustě zalidněné Evropě jsou přírodní či přírodě velmi blízké krajiny čím dál vzácnější a také stále vyhledávanější. Šumava si díky své odlehlé poloze, i souhrou několika výjimečných okolností uchovala půvab a hodnoty jak přírodní, tak kulturní, i když pro leckoho zůstává stále jen „opuštěnou“ krajinou. Pro své nepopiratelné hodnoty však byla už od roku 1963 největší (163 000 hektarů) chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) v tehdejším Československu…

Svinná Lada - Informační středisko Správy Národního parku a CHKO ŠumavaA od roku 1990 je jednou ze šesti českých, mezinárodně uznaných biosférických rezervací UNESCO, a to spolu se svým bavorským sousedem – Nationalpark Bayerischer Wald. Důvodem ochrany jsou vysoké přírodní hodnoty tohoto území, které představuje mozaiku jedinečných a ohrožených ekosystémů, ve střední Evropě často ojedinělých. Patří k nim zejména rozlehlé komplexy rašelinišť, a to jak na náhorních plošinách centrální Šumavy, tak i v údolích horních toků řeky Vltavy a Křemelné. Dále to jsou ledovcové kary s jezery a specifickou subalpinskou florou, která se uchovala v areálech chráněných národních památek Plešné, Prášilské a Laka jako jediná svého druhu v Čechách. Vzácné jsou také téměř původní lesní porosty, zejména horské smíšené lesy a horské smrčiny…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

kategorie: 4 - 2005 Šumava

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace