12 - 2005 Řím

Španělské schody

Nejslavnější římské schodiště bylo pojmenováno podle Španělského náměstí, odkud se po úbočí pahorku Pincio zvedá ke kostelu Nejsvětější trojice. Stoupající vlnitý terén nahrál pozdnímu římskému baroku, které nápaditým propojením rovných úseků, křivek, teras a balustrád vytvořilo jedinečný architektonický celek, jenž se stal jednou z dominant Říma...

Španělské schody vedou ke kostelu Trinita dei MontiŠpanělské schody v italské metropoli jsou dílem Francouzů. S myšlenkou postavit ozdobné schodiště přišel kardinál Jules Mazarin, hlavní ministr krále Ludvíka XIV. Chtěl, aby vznikla důstojná přístupová cesta ke kostelu, který sloužil francouzské komunitě v Římě. Ta se sdružovala kolem Francouzské akademie, kterou v roce 1666 na popud Ludvíka založil jeho ministr financí Colbert. Nadace původně umožňovala francouzským malířům studovat v Itálii. Od roku 1803 sídlí ve Ville Medici, jen kousek od kostela. Teprve šedesát let po Mazarinově smrti se ale našly na stavbu schodů peníze. Francouzský velvyslanec Etienne Gueffier pak získal souhlas papeže a stavitel Francesco de Sanctis v letech 1723 až 1726 podle plánů architekta Alessandra Speciho přístupové schodiště se 137 travertinovými stupni vybudoval. Velkolepé schody měla původně zdobit Ludvíkova socha, což se ale papeži nelíbilo. Místo ní byl nakonec na nejhořejší terasu přenesen obelisk z antických zahrad…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický

kategorie: 12 - 2005 Řím

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace