12 - 2005 Řím

Antický Řím

Starověké stavby ve městě nad Tiberou nacházíme doslova na každém kroku. Oblast pod Kapitolem ovládají takřka úplně, ale i ve středověké zástavbě okolních čtvrtí je stále co objevovat: tu sloupy na oslavu panovníků či pozůstatky dávných chrámů, tu zbytky dávných lázní, někde dokonce prorůstající činžovním domem…

Forum Romanum - uprostřed torzo Saturnova chrámu, vlevo oblouk Septima Severa, vpravo zbytky Baziliky Julia, kterou nechal postavit Julius CésarKdysi na vrchu zvaném Capitolinum stávala tvrz zakladatele Říma a jeho prvního krále Romula. Když ztratila svůj ochranný smysl, vyrostl na jejím místě někdy na přelomu 6. a 5. století př. n. l. chrám zvaný podobně – Capitolium, který byl zasvěcen nejvyššímu bohu Jupiterovi, jeho manželce Iunoně a dceři Minervě, bohyni moudrosti a dovednosti. Po římském vzoru později vyrostla capitolia i v Pompejích, Terstu, Brescii a blízké Ostii, ba i v severní Africe. Kapitol mají dokonce i ve Washingtonu a sídlí v něm americký kongres. Toto slovo se mimo to stalo v mnoha jazycích obecným výrazem pro hlavní město jako sídlo vlády…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Radvana Kraslová

kategorie: 12 - 2005 Řím

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace