Apulie

10 - 2005 Kalábrie

U Messinské úžiny

Vpluli jsme do proklaté úžiny zoufale naříkajíce.
Tu číhala Skyllé a tam zase Charybdys hrozná,
jež hltala slané vodní spousty, až dno bylo vidět sinalé.
Zatímco stáli jsme ztrnulí předtuchou smrti,
Skyllé se natáhla ze skály a vylovila z lodi šest mužů…
Homér, Odysseia

Stylová zástavba v Reggio di CalabriaKolem roku 700 př. n. l. založili Řekové na tyrhénském pobřeží Kalábrie, v nejužším, severním místě úžiny, malou osadu Skylla. Dnes je to rybářské a rekreační městečko Scilla, kterému dominuje mohutná pobřežní skála s pevností Castello dei Ruffo. Na skalním úpatí, kde měla být sluje hrůzné obludy, leží malebná rybářská čtvrť Chianalea. Stupňovitě klesá po skále až k moři a čelní fronta jejích kamenných domů sestoupila dokonce až na mělké mořské dno. Kolem těchto domů nevede žádná pobřežní cesta ani pěšina. Mělké moře s balvanitým dnem je soukromou mořskou zahradou těchto starobylých kamenných stavení, z jejichž zvýšených podlaží se sestupuje po kamenných stupních rovnou do vody. Vlny pohupují před okny kotvícími loďkami a mezi skalisky dovádějí děti…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslava Janoušová

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace