Apulie

10 - 2005 Kalábrie

Odlesky Velikého Řecka

Jediný přeživší sloup krotónský, občas na vrcholku ozdobený neodbytnou strakou, která si zřejmě také chce užít skvostného rozhledu, shlíží do modravých vln Jónského moře. Tady, na mysu známém spíše pod latinským pojmenováním Capo Colonna než pod původním řeckým jménem Lakinion Akron, stál až do 16. století nebývale kompletní dórský chrám Héry Lacinie, strážkyně přírody, ochránkyně mořeplavby, domácích zvířat a ženství ve všech jeho aspektech, obklopený pozůstatky antických domů…

Symbolem antických památek v Kalábrii se stal sloup z někdejšího chrámu Héry Lacinie na Capo ColonnaAž sem dosahoval starověký Krotón, významný přístav, obchodní a kulturní středisko, sídlo vzdělanosti. Jeho centrum s nezbytnou akropolí se nacházelo asi o deset kilometrů severněji, v místech nejstarší středověké části dnešního města Crotone. Právě tam ve zbytcích městských hradeb, ve zdech kastelu Karla V., katedrály či biskupského paláce lze zahlédnout četné antické fragmenty využité jako stavební materiál. To, co se nezužitkovalo v 16. století, posloužilo zhruba o dvě stě let později při stavbě nového městského přístavu. Ale oni už staří Římané… Dobrá, vydejme se po stopách Krotónu a dalších řeckých měst v Kalábrii trochu systematičtěji a pečlivěji, bude to výprava nadmíru zajímavá...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace