9 - 2005 Indie

Podivuhodný král Ašóka a buddhistická stúpa v Sánčí

Sánčí ve státě Mahdjapradéš je známou kulturní památkou a fotografie pověstné stúpy vévodí snad každé obsáhlejší publikaci o Indii. Ačkoliv Buddha sám na tuto půdu nikdy nevkročil, buddhističtí poutníci pokládají toto místo za jedno z nejposvátnějších…

Podivuhodný král Ašóka a buddhistická stúpa v SánčíVe 3. stol. př. n. l., zhruba 200 let po smrti Guthamana Siddhárthy, osvíceného Buddhy, žil největší panovník indického starověku, Ašóka. O žádném indickém vládci té doby nemáme tolik informací jako právě o císaři Ašókovi. Tento panovník se těšil velké pozornosti buddhistických legend a pozdějších kronik. Otázkou proto zůstává, co z jeho života je faktem a co pouhou fikcí. Byl vnukem Čandragupty z dynastie Maurjů a synem krále Bindusáry. Vlády se zmocnil násilím, tvrdě pobil všechny své odpůrce a na trůn dosedl přibližně v roce 273 př. n. l.. Jeho vláda se vyznačovala velkou krutostí a dobyvačnými nájezdy. Vytvořil tak jednu z nejmocnějších a největších říší starověké Asie, která zaujímala kromě nejjižnějšího cípu prakticky celé území indického subkontinentu, Nepál a část Afghánistánu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2005

Další informace o Indii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Kamila Berndorffová

kategorie: 9 - 2005 Indie

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace