8 - 2005 Anglie

Vodní kanály jak ze světa hraček

Británie v minulosti nevládla jen nad vlnami oceánů, ale i nad svými vnitrozemskými vodními cestami. Ostrov byl od konce 18. století protkán sítí kanálů, jejichž celková délka přesahuje délku toku Dunaje. A nejvíce průplavů je právě v průmyslově nejrozvinutější Anglii. Bez velké nadsázky lze říci, že na ně narazíme téměř ve všech jejích koutech…

Hausbót na kanálu v CheschiruVznik prvního kanálu – Fossdyke – se datuje až do doby vlády římského císaře Hadriána, ve 2. století. Sloužil k zavlažování a plavbě. Spojoval Lincoln s řekou Trent u Torksey a Římané po něm zásobovali svoji posádku v Yorku. O tisíc let později, za panování krále Jindřicha I., byl rozšířen.
Svoji zlatou éru ale vnitrozemské vodní cesty zažily v letech 1760 až 1820, kdy byly doslova jedním z hnacích motorů průmyslové revoluce. V té době bylo ve Velké Británii splavných téměř 6,5 tisíce kilometrů vnitrozemských vodních cest, po kterých se přepravilo více než 30 milionů tun nákladu ročně. Těžkou ránu kanálům zasadil rozvoj železniční dopravy po roce 1825. I tak se ale po nich některé zboží plavilo až do konce druhé světové války…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2005

Další informace o Anglii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Beránek

kategorie: 8 - 2005 Anglie

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace