7 - 2004 Pestré

Benidorm – osudy města na pobřeží Costa Blanca

Benidorm, ležící na španělském pobřeží Středozemního moře mezi Valencií a Alicante, má bohatou a neklidnou historii jako ostatně všechna španělská středomořská města. Každá z kultur, které tudy procházely, tu zanechala své stopy…

Pohled od jihu ze skály Cala de Finestra na Benidorm, v popředí pláž PonienteObdobí rozkvětu Benidormu se střídala se strmými propady a vylidňováním, podle toho, jak příznivé nebo nepříznivé byly historické a ekonomické okolnosti.
Nejstarší hmotné památky Benidormu pocházejí z doby velmi vzdálené, z 3.–1. stol. př. n. l. Jsou to pozůstatky iberského osídlení, města Tossal de la Cala, které se nachází na strmém kopci v cípu jižního oblouku benidormské zátoky.
Iberové byli příslušníky kmenů, které přišly do Hispánie, dnešního Španělska, ze severní Afriky, natrvalo se tu usídlily a daly celému poloostrovu jméno. Zatímco uvnitř Iberského poloostrova vytvořili zemědělskou a pasteveckou kulturu, zde na pobřeží žili zcela odlišným způsobem života. Živili se – jak jinak – především rybolovem. Uspořádání společnosti a jejich duchovní život ovlivnili Féničané a Kartaginci. Dokladem vlivu těchto kultur jsou fénické terakotové vázy a především hlava punské bohyně Tánit nalezená v archeologických vykopávkách v Tossal de la Cala…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2004

Chcete-li se vydat do Beidormu hledejte na: http://www.ckinex.cz

Další informace o Španělsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

kategorie: 7 - 2004 Pestré

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace