Země Světa | Archiv | Ročník 2004 | 4 - 2004 Jižní Morava

4 - 2004 Jižní Morava

4 - 2004 Jižní Morava

4 - 2004 Jižní Morava

Články v tomto čísle:

Celkem 14 článků
články: [1-10] [11-14]

Požehnaný kraj pod Pálavou

Pozehnany-kraj-pod-Palavou2_m.jpgKraj rozlehlých nížin a pahorkatin, nad kterými se s královským gestem zvedá krásná Pálava, je tak požehnaný dary země, že už samo jeho jméno vzbuzuje milé vzpomínky a úsměv na tváři. Jižní Morava. Kraj pod Pálavou…

Tajemství kopců

Tajemstvi-kopcu_m.jpg

Přírodní zvláštnosti Pavlovských vrchů odjakživa jitřily lidskou představivost a ta jim přisoudila mnohé další, nadmíru podivné obyvatele. Strach naháněli bludičky, černí psi, černý jezdec na třínohém koni i kostry švédských vojáků.

Přírodní klenotnice

Prirodni-klenotnice_m.jpgBohatý a teplý kraj na dolním toku Dyje patří k nejkrásnějším a také k nejhodnotnějším přírodním celkům naší republiky. Jednotlivé pálavské kopce s nejvzácnějšími teplomilnými druhy byly sice už od roku 1946 chráněny jako rezervace, ale až o třicet let později se stala Pálava i s východní Milovickou pahorkatinou chráněnou krajinnou oblastí, která zaujala plochu 83 km...

Mikulov

Mikulov_m.jpgKdo navštívil Mikulov před mnoha lety, dnes ho nepozná. Jihomoravské městečko s dominantním zámkem na kopci se vylouplo z šedi a oprýskanosti v barevnou a malebnou jižní tečku na hranici naší republiky, která by při cestách po kouzelném kraji rozhodně neměla chybět…

Lovci mamutů

Lovci-mamutu.jpgKdyž počátkem dvacátých let minulého století prováděl geolog K. Jüntter, jinak ředitel mikulovského muzea, geologický průzkum Pavlovských vrchů, náhodně objevil nad obcí Dolní Věstonice nápadně velké množství archeologických předmětů…

Habáni na Moravě

Habani-na-Morave.jpgV dobách minulých bývaly naše obce národnostně i nábožensky mnohem pestřejší než v současnosti. Jmenovitě na jižní Moravě žili vedle Čechů ve velkém počtu i Němci a mnohde, zejména ve městech, byly početné komunity židovské. Ve 20. letech 16. století k nim přibyla i velká náboženská sekta novokřtěnců, jimž Moravané říkali habáni...

Novomlýnské nádrže trvale problematické

Novomlynske-nadrze-trvale-problematicke_n.jpgS výjimkou atomových elektráren snad není v naší republice kontroverznější stavby, která by vyvolala tolik vášnivých sporů a diskusí, jako právě tyto jihomoravské nádrže. Spory mezi ekology a vodohospodáři provázely jejich stavbu i dostavbu v roce 1989 a trvají také po jejich napuštění…

Lidové tradice stále živé

Lidove-tradice-stale-zive_m.jpgUž několik týdnů před Narozením Panny Marie začíná ve Velkých Bílovicích, pod kopcem Hradišťkem, velký neklid. Největší vinařská obec se chystá na své hody. Začíná se generálním úklidem a mnohde i obílením domu a přemalováním lidových ornamentů kolem oken a dveří, které časem už trochu pobledly…

Vínečko aneb Krásné vzpomínání nad vinětami

Vinecko-aneb-Krasne-vzpominani-nad-vinetami.jpgVe sklípku je šero a chladný, vlhký, kysele nasládlý vzduch vyplňuje vinným oparem celou klenutou podzemní chodbu, která už něco pamatuje. Z velkého skleněného koštýře vytéká přes vinařův ukazováček, který už také něco pamatuje, neklidný rudý pramínek…

Dvě tisíciletí moravské vinné révy

Dve-tisicileti-moravske-vinne-revy2_m.jpgTraduje se, že počátky vinařství na Moravě začínají ve 2. století, kdy X. římská legie vyslala část svého vojska na jižní Moravu. U Mušova, na Římském kopci, postavili vojáci zděnou pevnost a nedaleké pálavské kopce osázeli prvními vinicemi…
Celkem 14 článků
články: [1-10] [11-14]

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace