5 - 2003 Země Evropské unie

Lucembursko

Země tří lvů

Lucembursko je zakládajícím členem jak NATO (vlastní armáda čítá 900 dobrovolníků) tak Evropského společenství a často přejímá roli prostředníka v háklivějších debatách mezi většími státy. Ministerský předseda Pierre Werner předložil už v roce 1970 plán jednotné měnové unie. Jeho nástupce Jacques Santer zase inicioval Maastrichtskou dohodu (1991) a od roku 1995 předsedá Evropské komisi…

LucemburskoNejmenší ze zemí Beneluxu, která jako poslední získala nezávislost (1868), patří dnes díky svému bankovnictví k nejbohatším zemím nejen v Evropě, ale na celém světě. Na samém počátku jejích dějin stojí hrádek Lucilinburhuc, pozdější Lützelburg - "malý hrad" hraběte Siegfrieda (963). Z provinčních poměrů se jako první vymanil hrabě Heřman: část německých kurfiřtů ho v roce 1081 zvolila římskoněmeckým vzdorokrálem - na protest proti exkomunikovanému Jindřichu IV., který však posléze dosáhl v Canosse papežova odpuštění. Další lucemburský hrabě Balduin se stal trevírským biskupem a pomohl k římskoněmeckému trůnu svému bratru Jindřichovi VII. (1308-1313). Jindřichův syn Jan je nám důvěrně znám, neboť se stal českým panovníkem. U nás se mu sice říkalo "král-cizinec", v německé literatuře však nese jméno Johann von Böhmen - Jan z Čech. V Lucembursku, kde je pochován, mu říkají Slepý král.
Karel IV. povýšil roku 1354 zemičku na vévodství, které dal promtně v léno svému o 21 let mladšímu bratru Václavovi. Později připadlo Habsburkům, ale Francouzi o ně nepřestali usilovat. Po Napoleonově porážce bylo Lucembursko prohlášeno velkovévodstvím a uzavřelo personální unii s tehdy ještě nerozděleným Nizozemím - zároveň však zůstalo i členem Německého spolku a mělo pruskou posádku. Poté, co se Nizozemí pokusilo prodat je Francii, osamostatnilo se a vyhlásilo neutralitu. Německá okupace za obou světových válek však Lucembursko opět přimkla k Belgii a v roce 1948 vedla k vytvoření Bruselského paktu…

Úpné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2003

Další informace o Lucembursku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace