Země Světa | Archiv | Ročník 2003 | 5 - 2003 Země Evropské unie

5 - 2003 Země Evropské unie

5 - 2003 Země Evropské unie

5 - 2003 Země Evropské unie

Články v tomto čísle:

Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Evropská unie

Evropska-unie1_m.jpg

V přelomových dnech mrazivého listopadu 1989 se nad hlavami zástupů objevila i hesla o našem návratu do Evropy. Jistě, Česko v Evropě je a geograficky dokonce rovnou v jejím centru, ovšem nikoliv v ohnisku evropského hospodářského nebo politického dění. Naši geopolitickou situaci nepochybně znevážilo bipolární rozdělení světa, dokonce ji učinilo rizikovou vzhledem k poloze přímo na dělící linii ježící se zbraněmi. Železná opona sice zanikla, ale až přijetí do Evropské unie stav naší "zbytkové jinakosti" změní i institucionálně a odstartuje vývoj, jímž se přiřadíme k západněji ležícím státům jako všestranně rovnocenní partneři.

Británie, země tradic, ale také největších změn

Britanie-zeme-tradic-ale-take-nejvetsich-zme.jpg

Dante, Federico Garcia Lorca, Bertold Brecht, Seamus Heaney. To nejsou jen jména z názvů kapitol nějaké antologie světové poezie, ale jména básníků, která se objevila v únoru a v březnu na plakátech spolu s úryvky jejich básní v londýnské podzemce, nejstarším metru světa. Verši vybraných básníků ze všech zemí současné evropské „patnáctky“ si totiž Spojené království připomnělo 30. výročí svého vstupu do Evropského hospodářského společenství, jak se v roce 1973 nazývala dnešní Evropská unie…

Švédsko

Staré základy moderní společnosti
Svedsko_m.jpg

Ve švédské státní hymně se zpívá o staré a hornaté zemi, přestože jeho nejvyšší hora Kebnekaise dosahuje pouhých 2111 metrů. Švédsko je sice stará země, ale v žádném případě staromódní. V mnoha směrech je rozhodně jednou z nejmodernějších zemí na světě…

Španělsko

Spanelsko_m_2.jpg

Během minulého století prodělalo Španělsko řadu společenských změn. Hospodářský růst se často střídal s krizí. Politické poměry se snažilo zvrátit několik povstání, až se po občanské válce v letech 1936-1939 dostal k moci diktátorský režim generála Franka. Teprve po jeho smrti v roce 1975 a po nastolení konstituční monarchie v čele s králem Juanem Carlosem II. mělo Španělsko možnost začít budovat novou svobodnou společnost postavenou na základech demokracie…

Krétský časový oblouk

Kretsky-casovy-oblouk_m.jpg

Mystiku krétských paláců starých 4000 let si člověk těžko může užít uprostřed léta, v turistickém mumraji. Zázračné působení archaických památek těžce atakuje zklamání z pohledu na rekonstruované části knósského paláce, kde je místo původních přírodních materiálů – dřeva a kamene – použit obarvený beton. Nejzajímavější části paláce jsou většinou přístupné jen úzkými dlouhými chodbami a stísněnými schodišti.

Rakousko

Naši jižní sousedé
Rakousko_2.jpg

Malá říčka Dračice směřuje z lesnaté Českomoravské vysočiny do stejně lesnaté části Waldviertel Dolního Rakouska a pak se zase vrací do jižních Čech. Obdobně se přes hranice sem a tam přelévali místní obyvatelé. Příjmení jako Müler, Berger nebo Bauer cítíme stejně přirozeně jako v Rakousku Skopek, Praschak či Kral. Máme nejen kus společné hranice, ale také velký kus společných dějin, mnoho společných vlastností a nectností a dost společných problémů. Jsme sousedé. Vzájemně se ovlivňujeme, pomlouváme se, soupeříme a občas i výhodně spolupracujeme…

Monsanto a spol.

Monsanto-a-spol-_m.jpg

Portugalský stát se tvořil za dlouhých válek proti muslimům i království Kastilie. Když v roce 1139 Afonso Henriques zvítězil nad Maury u Ourique, země získala nezávislost. Její bezpečnost posílila smlouva s kastilským královstvím uzavřená v Alcanises v roce 1297, která s konečnou platností stanovovala portugalské hranice. V Evropě je tak Portugalsko zemí s nejstaršími hranicemi odpovídajícími dnešnímu stavu…

Nizozemské priority a primáty

Nizozemske-priority-a-primaty_m.jpg

Nevelká a poněkud zvláštní země na západním okraji Evropy je u nás spíš známa pod ne zcela správným názvem Holandsko. S tímto jménem jsou také spojeny nejrůznější pojmy, které tuto zemi zkratkovitě charakterizují – holandské sýry, holandské tulipány, holandské malířství, holandské větrné mlýny a také holandské zámořské kolonie (bývalé). Ale to všechno jsou jevy a pojmy, s nimiž se při návštěvě této země nesetkáváte na každém kroku. To, co je zde všudypřítomné, je zcela jasně vymezený charakter zdejší společnosti. Občanské společnosti…

Německo

Pracné hledání nové identity
Nemecko_m.jpg

Poválečné Německo je od samého počátku politickým a hospodářským motorem sjednocené Evropy. Poté co vyvolalo a prohrálo dvě expanzivní války, do nichž zavleklo celý svět, nemělo prakticky na vybranou. Zbídačené obyvatelstvo, léta zahřívané a krmené jen plamennými slovy o germánské nadřazenosti, mělo jediné přání: odstranit trosky a žít v míru se svým okolím…

Lucembursko

Země tří lvů
8-Lucembursko_2.jpg

Lucembursko je zakládajícím členem jak NATO (vlastní armáda čítá 900 dobrovolníků) tak Evropského společenství a často přejímá roli prostředníka v háklivějších debatách mezi většími státy. Ministerský předseda Pierre Werner předložil už v roce 1970 plán jednotné měnové unie. Jeho nástupce Jacques Santer zase inicioval Maastrichtskou dohodu (1991) a od roku 1995 předsedá Evropské komisi…

Celkem 16 článků
články: [1-10] [11-16]

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace