6 - 2003 Švýcarsko

Švýcarská vína

Švýcarsko se svou zvláštní geografickou polohou je obklopené čtyřmi velkými vinařskými zeměmi: Francií, Itálií, Německem a Rakouskem, což přispělo k nesmírné rozmanitosti charakterů jeho vín. Skutečnost, že jsou švýcarská vína relativně málo známá ve světě, je dána tím, že Švýcaři je stačí vypít sami, jako doplněk těch, která ještě dovážejí…

Švýcarská vína.Z celkové produkce pouze 1 až 2 % překročí hranice země, a proto tato vína zůstávají na světovém trhu určitou kuriozitou. Stejně jako se Švýcarsko dělí na oblasti jazykové, dělí se i na oblasti vinařské. Jejich hranice jsou více méně totožné s hranicemi etnicko-civilizačních prostorů, které jsou nositeli zavedených gastronomických a vinařských tradic. Plocha vinohradů je úměrná velikosti země a pokrývá asi 15 000 ha. Průměrná roční výroba dosahuje l,2 mil. hl, z toho 55 % tvoří vína bílá.

Francouzské Švýcarsko
Se svými 11 000 ha vinic je západ Švýcarska zdaleka nejproduktivnější vinařskou oblastí země. Téměř polovina z nich se rozkládá na území kantonu Valais, následují regiony kantonů Vaud, Ženevy, Neuchâtelu, Fribourgu a frankofonní oblasti kantonu Bern a Lac de Bienne. Hlavní bílou odrůdou tu je Chasselas (Chrupka bílá), která podle místa vysazení produkuje velmi odlišná vína a její denominace se mění v každém z kantonů: Ve Valais na svazích horního toku Rhôny se jmenuje fendant, v Ženevě perlan, na březích Neuchâtelského jezera neuchâtel, zatímco v kantonu Vaud se jí dostává označení podle jmen vesnic, které představují symboly degustačních objevů: Mont-sur-Rolle, Féchy, Bonvillars, Epesse, Saint-Saphorin, Dézaley, Yvorne, Aigle atd. Zde se vinice rozprostírají převážně na svazích kolem Ženevského jezera a v regionu Chablais (nezaměňovat s burgundským Chablis) v ústí Rhôny. Hlavním kladem těchto „velkých vín“ je, že představují neobyčejnou rozmanitost a věrněji vyjadřují originalitu charakterů místa jejich vzniku než osobitost v celku neutrální odrůdy Chasselas. Přestože Chasselas tu stále zůstává zdaleka nejrozšířenější bílou odrůdou, modré Pinot Noir a Gamay, pocházejícící z francouzských regionů Burgundska a Beaujolais, zaznamenaly v posledních letech velký rozmach. Tato vína jsou prodávána pod jménem odrůdy nebo jako obdržená assemblage, např. „Dôle“ ve Valais. Kanton Valais si stále udržuje světový primát v celkovém počtu pěstovaných odrůd, a to bílých 27 a červených dokonce 30. Nelze říci, že by byly všechny obchodně využitelné. Jejich hlavní zásluha je ale v tom, že v dnešním světě co nejracionálnějšího využití komerčně nejúspěšnějších odrůd a při „kokakolizaci“ chutí v celosvětovém měřítku zůstává ve středu Evropy ostrov, který nám uchránil světové dědictví odrůd na pokraji vyhynutí. Možná, že právě v této vinorodé oblasti si jednou budeme moci zkusit, jak kdysi chutnalo víno...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2003

Další informace o Švýcarsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace