6 - 2003 Švýcarsko

Jungfrau – přírodní památka UNESCO

Je jen málo míst v horách, která nabízejí hluboké a neopakovatelné zážitky z fascinující přírody jak v zimě, tak i v létě. Jedním z nich je švýcarský region Jungfrau, který byl v roce 2001 zapsán do seznamu Světového přírodního dědictví UNESCO…

Jungfrau – přírodní památka UNESCOPřímo pod světoznámými alpskými štíty Eiger, Mönch a Jungfrau leží příjemné letovisko a vyhlášené zimní středisko Grindelwald. V létě se odtud můžete vydat na horskou túru po některé ze značených cest, kterých je tu na 300 km. V zimě tady zase naleznete ideální podmínky k lyžování. Turisté objevili kouzlo této alpské vesnice a jejího okolí už před více jak sto lety. Prvním z nich byl Angličan Gerold Fox, jenž sem zavítal v roce 1881. Traduje se, že si lyže nasazoval už v pokoji, pak v nich přecupital hotelovou halu a odpíchnul se hned u vchodu. Grindelwald si oblíbilo nejenom anglické lordstvo, ale i korunované hlavy. Jezdila sem ruská knížata a evropská šlechtická smetánka. A protože ta si potrpí na tradice, místní se snažili, aby si jejich vesnice uchovala tradiční ráz.
Původní architektura, celkový vzhled obce a udržování tradic totiž přispívají k rozvoji cestovního ruchu. V Grindelwaldu nenajdete žádné moderní stavby nebo hotely, jež by svou výškou konkurovaly horským štítům. Většina hotelů je stále v rukou místních obyvatel, kteří uctívají rodinné tradice. Vesnice totiž žije z více než 90 % z turistického ruchu.
Název obce, pocházející z keltštiny a starogermánštiny, označuje zalesněné údolí odříznuté od okolního světa. A přesně tak to tady vypadalo až do doby, než byla postavena stezka podél řeky Lütschine, která odsud stéká dolů do údolí. První písemná zmínka o Grindelwaldu je z roku 1146. Tehdy tato oblast patřila augustiánskému klášteru v nedalekém Interlakenu. Mniši ale se svými poddanými nezacházeli příliš v rukavičkách - zabírali jim půdu, jež byla většinou jejich jedinou obživou a šancí na přežití. Není proto divu, že se vesničané často bouřili. Naštěstí jim přišel na pomoc Bern. Soužití protestantského Bernu a katolického Grindelwaldu sice připomínalo vztah kočky s myší, ale když se začal rozvíjet turistický ruch, obě strany brzy pochopily, že z toho mohou mít užitek, a tak raději zanechaly sporů.
Jungfrau – přírodní památka UNESCOLord Fox sem musel svoje lyže dopravit na povozu, ale od roku 1890 už vede do Grindelwaldu železnice. Tehdy sem ještě jezdila parní lokomotiva, dnes je vše na elektřinu ekologicky vyráběnou z vodní energie, kterou poskytují místní říčky. Rolf Neuenschwander má na místním úřadě na starosti ekologii, rozvoj a stavebnictví. Potvrdil, že ochrana přírody je zde absolutní prioritou. „Na horských loukách máme 550 historických seníků a chlévů. Všechny jsme vyfotografovali a jsou památkově chráněny.“ Nesmírně rozlehlé území Grindelwaldu je už 600 let rozděleno do sedmi správních celků…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2003

Další informace o Švýcarsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace