2 - 2003 Španělsko 1

Fiesta znamená svátek

Španělsko je zemí svátků a slavností. Po pádu Frankovy diktatury po roce 1975 se Španělsko začalo vyvíjet v moderní uspěchaný stát, ale tradiční svěcení svátků neupadlo. Naopak, svátky začínají stále více nabývat na významu. Stávají se výrazem španělské identity a vlastenectví, výrazem, národní a lokální hrdosti, deklarací příslušnosti k určitému konkrétnímu místu, ať je jím celé Španělsko, některá z autonomií nebo nejzapadlejší vesnička kdesi v horách. Některé svátky svými kořeny sahají hluboko do předkřesťanských dob, jiné se vztahují k jednotlivým ročním obdobím nebo nejrůznějším pracím na poli, v lese nebo na moři…

Soutěž ve stavění lidských pyramidTo jsou například velmi populární soutěže baskických provincií v běhu se čtyřicetilitrovými konvemi mléka, v řezání kmenů či soutěž siláků ve zvedání kamenů, která má původ v důlní činnosti. Ale nejvíc španělských svátků se váže na katolický liturgický rok s oslavami nejrůznějších katolických svatých, kteří jsou patrony měst. Ovšem účast na každém takovém svátku je vnitřní potřebou každého, nejenom věřících. Některé svátky mají celostátní platnost, jiné jsou záležitostí lokální. Zastupitelé jednotlivých měst a obcí pak rádi vyhlašují v den svátku pracovní volno. A tak se ve španělském kalendáři těžko najde den, kdy by se v některém z jeho měst neslavil nějaký svátek.
Na radnicích měst a obcí dokonce existují poradní orgány pro organizaci místních svátků. Mají úřední hodiny a občané tam mohou přicházet se svými náměty. Slavnost je totiž záležitostí všech a dobrá organizace místního svátku je prestižní záležitostí a projevem lokální hrdosti. Obchodník nebo řemeslník, který v den svátku pracuje, si obvykle vyslouží od spoluobčanů odsouzení a pohoršení.
Některé svátky svou proslulostí překročily hranice Španělska a v době jejich konání přijíždějí do země tisíce turistů z Evropy i ze zámoří. Na příklad v červnu přitahují velkou pozornost karnevaly, z nichž snad nejznámější je na Kanárských ostrovech, ve městě Santa Cruz de Tenerife. Také oslavy svatého Fermína v Pamploně se staly turistickou atrakcí, i když už skoro nikdo neví, že Fermín byl prvním biskupem Pamplony, který zemřel násilnou smrtí v roce 303. V současné době se jeho svátek redukuje na drastické, stresující dobrodružství, kdy davy lidí, převážně turistů, prchají ulicemi Pamplony před splašenými býky, kteří občas někoho naberou na rohy nebo ušlapou.
Existují však i jiné svátky, které nejsou tak hlučné a okázalé a nejsou určeny ani žádným cizím divákům. O to více jsou působivější, protože vyjadřují skutečné cítění místních obyvatel. A turista, často i náhodný, bezprostřednímu dojmu fiesty často podlehne, i když mnohé pro něj zůstane nepochopitelné…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 2/2003

Další informace o Španělsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace