3 - 2003 Pestré

Malované zdi v Lyonu

Před fotbalovým zápasem mistrovství světa 1998 visely na štítové stěně domu, zasvěcené fotbalu, jen prázdné televizní obrazovky. Během hry malíř zachytil zajímavý moment utkání a v okamžiku ukončení zapsal závěrečné skóre a rychle zmizel. Představte si úžas diváků opouštějících blízký olympijský stadion, kteří uviděli výsledek právě skončeného utkání na zdi! „Vždyť jsem vám to říkal, že je všechno domluvené, vždyť dokonce věděli výsledek předem…“

Lyon se po vzoru jiných velkých měst (New York, Bilbao, Berlín) odhodlal v 80. letech k nástěnným malbám na bočních fasádách domů. Malby připravují dvě společnosti – Cité de la Création a Mur´Art, a to tak, aby byly umělecky zajímavé, a zároveň aby vypovídaly co nejvíce o minulosti a životě města. Dnes najdeme v Lyonu těchto maleb více než 150, zejména na štítech, a stále přibývají další.
Ve Francii mají nástěnné malby velkou tradici už od pravěkých dob, což dokládá množství jeskynních výtvorů, hojné jsou také římské fresky a mozaiky, malby církevní, tapiserie i moderní interiérové malby.
Největší nástěnná malba v Evropě - Hora, která pracuje Vytváření vnějších nástěnných maleb není nijak snadné. Nejjednodušší je to u novostaveb, ale u starých budov se vzhledem k otřesům, znečištění, záplavám a dalším vlivům stav zdi často mění, proto je nutné vždy ověřit statiku. Někdy se malba rodí přímo na stěně, v případě rizik se používají syntetická plátna. Nejdříve se připraví podklad, po provedení základních nátěrů bývá nanesena ochranná vrstva PVC, cement se skleněnými vlákny apod., a pak už přicházejí na řadu vysoce odolné a trvanlivé akrylátové barvy.
Nejen vlastní práce, ale také příprava každého takového díla je náročná, často vyžaduje i poznání historie, jak dobře předvádí např. největší malba zaznamenávající život celé čtvrti. Studium dokumentů, pátrání po archivech, dotazování místních obyvatel např. na bývalou barvu konkrétní budovy, výzdoby obchodu či historického vozidla. Výtvarník musí brát v úvahu okolní barevnost, orientaci zdi, velikost díla i skutečnost, že malba bude viděna z rozmanitých úhlů a při různém světle, takže tu bude jiná perspektiva než u klasických obrazů. Práce, prováděná na lešení, obvykle vyžaduje pět osob v délce 30 až 40 dnů na 100 m2

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 3/2003

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

kategorie: 3 - 2003 Pestré

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace