4 - 2003 Český ráj

Drábské světničky

Není u nás mnoho míst, kde by stopy osídlení sahaly hluboko do pravěku. Okolí vrchu Mužský, nejvyšší bodu náhorní planiny Hrada, tyto pozůstatky lidského žití vydalo. Právě zde najdeme raritu, která by při návštěvě Českého ráje neměla nikomu uniknout...

Je to dobrý tah, vystavět si opevněné sídlo na vysokých skalních blocích jak orlí hnízdo, a sledovat poté útočníky, dobyvatele či jiné nezvané hosty s převahou nadhledu. Nápad starý jako lidstvo samo. Sedm skalních bloků, spojených dřevěnými můstky a ochozy s žebříky, poskytovalo výborné útočiště jak svým husitským budovatelům na počátku 15. století, tak o 200 let později pronásledovaným lidem v době třicetileté války, a poté znovu a znovu, zkrátka vždy, když bylo třeba skrýt se před světem. Zhruba 30 kamenných, do skály vytesaných světniček, dokonce i včetně modlitebny s oltářem a kazatelnou, sloužilo během staletí stovkám a tisícům nespravedlivě i spravedlivě stíhaným uprchlíkům, jimž tady, mezi nebem a zemí, bylo z určitého důvodu lépe než u své rodné hroudy.
Drábské světničky V pískovci jsou dobře zřetelné stopy po palisádách - stěnách tvořených z dřevěných kůlů. Je zřejmé, že prostor hradu byl zčásti vytesán do skal a zčásti kombinován s roubenými stavbami. Velké množství prohlubní, sloužících k zapuštění trámů, dovolilo historikům vytvořit přesnější představu o bývalé stavbě, jejíž model – skupinu budov kolem centrální věžové stavby - je možné si prohlédnout v muzeu v Mnichově Hradišti. Středověcí stavitelé však nebyli první, komu se tento prostor zamlouval. Podle nálezů odborníci soudí, že tu někdy během 9. století tábořili staří Slované, ale úplně první lidské stopy dokládají, že areál byl osídlen už v mladší době kamenné, tedy před 5500 - 8000 lety. Nic konkrétnějšího však nevíme, žádná písemná zmínka o Drábských světničkách se během historie nezachovala. Kdo, proč a zač – to už asi zůstane navždy nerozluštěnou dějepisnou hádankou. Dokonce i původ názvu je nejistý. Dráb může označovat pěšího vojáka, žoldnéře, ale i dozorce jmenovaného vrchností. Kdo před kým se tu tedy skrýval?
Spousta schůdků vytesaných do skal nás dovedla až nahoru. Nádherný rozhled po českorajské krajině je odměnou funícím turistům za jejich výkon. Z teatrálního vystoupení německých návštěvnic, které si nahoře sdělují své pocity, vyplývá, že pohled do dáli se jim zdá úžasný, pohled dolů už méně. Domácí výletníci to tak expresivně neprožívají. Místo křiku spíš mlčí, zasněně sledují okolí...

Hledáte ubytování v Českém ráji? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Text a foto HANA SKÁLOVÁ

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace