10 - 2002 Londýn

Temže

Nebýt Temže, Londýn by nikdy v jihovýchodním cípu Anglie nevznikl. Řeka, jejíž celková délka, od pramene poblíž Cirencesteru až k ústí do moře, měří 338 kilometrů, byla vždy důležitou dopravní tepnou. I dnes na její hladině plují kromě četných výletních lodí i nákladní čluny, které po ní ročně přepraví více než padesát milionů tun nákladu. Bez Temže by také nemohl vzniknout londýnský přístav, v 19. století největší a nejdůležitější námořní přístav na světě – a to přesto, že Londýn neleží přímo u moře…

Hammersmith BridgeS Temží je rovněž spojen závod univerzitních osmiveslic z Oxfordu a Cambridge, patrně nejstarší, pravidelné sportovní klání v historii. Poprvé se závod uskutečnil 12. března 1829. Jeho trať měří čtyři míle a tři sta sedmdesát čtyři yardů, tedy něco přes šest kilometrů. Obvykle jej veslaři, kteří musejí plout proti proudu, absolvují za dvacet minut. Start je nedaleko mostu v londýnské čtvrti Putney, cíl u Chiswick Bridge. Temže však dnes není jen dopravní tepnou či místem veslařských závodů. Je také rekreační oblastí. Podél jejích břehů vedou chodníky pro pěší i cyklistické stezky. Pěšky se dá jít od paláce Hampton Court až třeba k Temžským bariérám ve Woolwichi. A přestože řeka protéká jedním z největších měst na světě, není nějakou špinavou stokou, kterou připomínala ještě v polovině minulého století. Díky přísným zákonům na ochranu životního prostředí se do Temže již v roce 1974 vrátili lososi. Rybáři mohou v temžských vodách lovit úhoře, okouny a, což je pro nás nezvyklé, také kapry. Londýnské mosty Řeka rozděluje Londýn na dvě části – severní a jižní. Co vodní tok odděluje, to mosty spojují. První propojení obou břehů Temže bylo dílem starých Římanů. Zmínky o nejstarším mostu v tehdejším Londiniu pocházejí z prvního století po Kristu. První, a to dřevěný most, byl postaven jen o pár metrů níže, než stojí dnešní London Bridge. Byl natolik široký, že umožňoval dopravu v obou směrech. Po více než tisíci letech byl nahrazen mostem kamenným. Později, když byl tento most rozšířen, se na něm začaly tísnit obchůdky i domky, až jej nakonec celý lemovaly. Tyto nástavby byly později odstraněny a celý most byl roku 1831 stržen. Nahradil jej London Bridge v podobě, v jaké jej známe dnes. I když vlastně ne zcela, protože roku 1968 most koupil jeden bláznivý Američan a nechal jej přemístit do arizonské pouště. Takže současný London Bridge je svou vlastní replikou…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 10/2002

Další informace o Velké Británii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace