Polsko

Polsko - poklid i energie

Se svými 38 miliony obyvatel je Polsko osmou nejlidnatější zemí Evropy, rozlohou 312 679 km² devátou. Na severu má 770 km písečného pobřeží Baltského moře, na jihu nejvyšší hory Sudety a Karpaty, jimiž probíhá státní hranice s Českem a Slovenskem. Mezi mořem a horami se táhnou nížiny s četnými jezery a nízké pahorkatiny...

PolskoPři pohledu z letadla je nápadný rozdíl mezi českými scelenými lány s převahou řepky olejky a jihopolským pestrobarevným kobercem utkaným z drobných políček, na kterých se jasná žluť řepky střídá s okrem pšenice či žita a s tmavou zelení brambor. A mezi nimi to, co u nás vinou kolektivizace zemědělství takřka vymizelo: zelené meze s křovisky, která skýtají úkryt zajícům, koroptvím a mnoha dalším živočichům. Tady totiž ani za vlády komunistů nezmizelo soukromé vlastnictví, i když políčka byla často jako dlaň.
Kolchozům podle sovětského vzoru se však nevyhnuly rovinaté a málo zalidněné severnější oblasti Pomořan a Mazurska. Tady zavládla státní či družstevní monokultura, nikdy však nezabírala víc než čtvrtinu země. Zbývající tři čtvrtiny Polska patřily 2,7 milionům drobných sedláků. Tradiční vsi přesto dodnes přežily – chudé, ale autentické, s chalupníky, ne chalupáři. Nezbyly totiž žádné prázdné domy po odsunutých Němcích – do těch se ihned po válce stěhovali Poláci hromadně vyhnaní z východu.
Dnes už v zemědělství pracuje jen kolem 10 % lidí. Ostatně i své jméno Polsko odvozuje od pole. Polsko je dnes sedmým největším výrobcem potravin v EU, patří mu první místo v produkci tritikále (kříženec žita a pšenice), jablek, černého rybízu, brambor a žampionů, druhé je v produkci malin. Ze spotřebního zboží vyváží hlavně osobní automobily a jejich součástky, domácí spotřebiče a v posledních letech i počítače.
Po roce 1990 naordinovali zemi její politici léčbu šokem; byla to bolestivá, ale účinná terapie. Snad že byli Poláci na utahování opasků zvyklí, překonali počáteční nesnáze ze všech postkomunistických zemí nejrychleji a nejtrvaleji. Mezi lety 1990–2015 vzrostl HDP na hlavu ze 1700 na 26 000 USD (startovací pozice ČSSR byla 3100 USD). Hospodářský růst se nezastavil ani v krizových letech 2008–2009, což je celoevropská výjimka. Nezaměstnanost se podařilo snížit z někdejších dvouciferných čísel pod 8 %, dokonce prudce rostou platy...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2017

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace