Polsko

Město textilu a filmu

Když slavný režisér Andrzej Wajda představil v roce 1975 světu svůj film Zaslíbená země o počátcích textilnictví v Polsku, natočený podle stejnojmenného románu nositele Nobelovy ceny za literaturu Wladyslawa Reymonta, divili se Američané, kde vzala chudá socialistická země na tak úžasnou výpravu. Nechtěli věřit, že architektonické komplexy, kde se do továrny vstupuje branou honosného paláce se zahradou, mohou existovat v reálu. Někdejší textilnictví a film tvoří dodnes dva nejcharakterističtější rysy třetího největšího polského města Lodže...

PolskoSlovo łódź v polštině znamená loď a tu má město také ve znaku, ostatně i zdejší říčka nese jméno Łódka. Heslo Ex navicula navis (Z loďky loď) odkazuje k závratnému růstu města v 19. stol., kdy bylo jedním ze světových center textilního průmyslu. Vedle sebe tu žili Poláci, Židé, Němci i Rusové se svou specifickou kulturou a rozličným náboženstvím, což vtisklo Lodži zvláštní charakter odlišný od všech ostatních polských měst. Cihlová architektura připomíná spíše anglická průmyslová města – nikoli náhodou se Lodži přezdívalo „polský Manchester“. V dobách její největší textilnické slávy tu pracovalo 70 000 dělníků.
Lodž je relativně mladé město, i když má středověké kořeny. Od konce 18. stol. střídala v rámci pokračujícího dělení Polska pány – připadla postupně Prusku, Varšavskému knížectví a Rusku. Díky rozvoji textilnictví to však přestalo být až tak důležité. Podnikatelé bohatli a najímali si skvělé architekty. Celé město bylo systematicky budováno na geometrickém půdorysu a nezapomínalo se na zeleň. Stěhovali se sem i Češi, ale Němci převažovali, v roce 1839 tvořili 78 % obyvatel. V revolučním roce 1848 se sem začali ve velkém stěhovat Židé. Po postavení železnice do Varšavy a Vídně roku 1865 dosáhl počet obyvatel stotisícové hranice. Po první světové válce se většina Němců musela vystěhovat a průmysl začal postupně stagnovat kvůli ztrátě odbytišť po bolševické revoluci a později za hospodářské krize...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2017

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace