Pobaltí

Lotyšské Versailles

I v Pobaltí se na přelomu 17. a 18. stol. projevoval výrazný vliv dvorské kultury Ludvíka XIV. – jak v kulturních ambicích vyšších vrstev, tak v jejich životním stylu a v podobě jejich sídel...

PobaltíByly to především zámky, které už od sklonku 15. a zejména v 16. stol. začínaly i tam nahrazovat nepohodlná hradní sídla ve prospěch pohodlných rezidencí; namísto strohých staveb tísnících se na vrcholcích skalnatých pahorků tu pojednou vyrůstaly pohodlné městské paláce a velkolepé zámky hýřící nádherou uprostřed parků a zahrad. Kam dosáhl lesk francouzské dvorské kultury, tam všude se stavělo v podobném duchu. Není divu, že výjimkou nebyly ani oblasti vzdálené stovky kilometrů od Ludvíkova dvora. Právě to byl případ zámku Rundāle, sídla kuronských vévodů v lotyšském Pilsrundāle.
Jeho stavebník Ernst Johann von Biron (též Bühren) se inspiroval příkladem zámeckého komplexu ve Versailles, kde z pohledu dějin architektury neobdivujeme jen nádheru královského sídla, ale hlavně zcela nové architektonické uspořádání staveb – a právě Rundāle je asi nejdokonalejším zachovaným vtělením nových principů v celém Pobaltí. O jaké principy se jednalo?

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace