Pobaltí

Lotyšské bašty tradiční lidové kultury

Důležitou úlohu v národní sebeidenti kaci Lotyšska i v životě každého Lotyše hraje folklor. Tradice, která tu zakonzervovala někdy i již těžko dostupné archaické motivy, se odráží také v poměrně velkém počtu skanzenů. Nejstarším z nich je Lotyšské etnografické muzeum v přírodě (Latvijas Etnogrā skais brīvdabas muzejs) založené v roce 1924...

Pobaltí - LotyšskoMuzeum, kde se během roku odehrává mnoho různých akcí a oslav svátků, je velmi snadno dostupné. Leží na východním okraji Rigy u jezera Jugla, kam lze dojet městskou hromadnou dopravou. Na úctyhodné ploše 87 ha je rozmístěno 118 staveb. Nejstarší pocházejí z konce 17. stol., nejmladší z 30. let 20. stol. Sbírka etnogra ckých předmětů zahrnuje na 150 000 položek.
Skanzen je rozdělen do celků podle historických a etnogra ckých území dnešního Lotyšska (Kuronsko, Zemgalsko, Livonsko a Latgalsko). Rozdíly mezi jednotlivými regiony jsou dobře patrné například při pohledu na zcela odlišné kostely. Příčinou je historické roztříštění teritoria dnešního Lotyšska do různých státních celků, v nichž převládaly různé konfese. Kromě včelích úlů vydlabávaných z kmenů, studen a černých kuchyní mohou českému návštěvníkovi učarovat také tradiční lotyšské sauny. Jejich význam nespočíval jen v hygieně. V saunách se odehrávaly i důležité přechody v životě člověka od narození opatrovaného bohyní Mārou či Laimou až po smrt...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace