Pobaltí

Baltská Sahara

K nejpozoruhodnějším a nejnavštěvovanějším místům v Litvě patří poloostrov Kurská kosa – 98 km dlouhý pruh země vybíhá ze Sambijského poloostrova v ruské Kaliningradské oblasti a táhne se na sever až k litevskému přístavu Klaipėda...

Pobaltí - Baltská SaharaÚzký písečný poloostrov vznikl poměrně nedávno. Asi před pěti tisíci lety pro něj vy- tvořila základ ledovcová moréna, na níž se postupně ukládal písek. Státní hranice dělí Kosu zhruba na dvě poloviny, severní litevskou a jižní ruskou. Ze západní strany omývá Kurskou kosu Baltské moře, z východní sladké vody Kurského zálivu, jenž je spojen s mořem jen úzkým průlivem u Klaipėdy.
Kurská kosa je známa svou svébytnou kulturou, architekturou a v neposlední řadě působivými písečnými dunami. Ne náhodou je od roku 2000 zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Písečné duny, jež daly poloostrovu přízvisko „Baltská Sahara“, nadělaly v minulosti místním obyvatelům nemálo starostí. Nezřídka se stávalo, že pohybující se duny pohltily celé vesnice a mnohé obce se kvůli tomuto nebezpečí musely v průběhu své historie opakovaně stěhovat. Na vině bylo kácení původních lesů a hospodář- ská činnost. Teprve v 19. stol. se objevila snaha Kosu opětovně zalesnit. Výsledkem je, že více než dvě třetiny její rozlohy dnes pokrývají lesy, převážně borové. I tak jsou však písečné duny na Kurské kose stále k vidění. Některé z nich dosahují výšky přes 50 m a jsou z nich současně vidět Kurský záliv i otevřené Baltské moře. Příkladem je duna Parnidis jižně od vesnice Nida, odkud sem vede naučná stezka, nebo nejrozsáhlejší oblast dun Nagliai severně od vesnice Pervalka...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace