Písecko

Tajemství krajiny na rozhraní

Přesná definice krajiny neexistuje, ale obvykle se pod tímto pojmem rozumí větší územní celek, který spojuje několik výrazných přírodních znaků. Obyvatelé určité krajiny však vnímají své přírodní okolí srdcem a označují je jako svůj rodný kraj. Na území Písecka se střetávají krajiny různého charakteru, které zde vytvářejí neobyčejně malebnou mozaiku pahorkatin, vrchů, plochých hřbetů, brázd a pánví. A také mozaiku lesů, polí, luk, pastvin a rozptýlených sídel. Větší města jsou tady jen dvě – Písek na západ a Milevsko na východ od Vltavy, jež je osou celého Písecka...

.

Zdálo by se, že geologické podloží, to tajemno pod povrchem země, které se utvářelo před stamiliony let a navíc je skryto lidským očím, má na krajinu jen malý vliv. Ale opak je pravdou. Geologická minulost vždycky dostihne současnou krajinu a výrazně poznamená její tvář. A dokonce ovlivní i její obyvatele, které přiměje k provozování určité činnosti. Nebýt například složitého geologického podloží s pegmatitovými a křemennými žílami Píseckých hor, nikdy by se v nich netěžilo zlato a polodrahokamy. Kdyby se neprolomila Budějovická pánev a nezasáhla svým chobotem od Protivína až ke Strakonicím, nikdy by zde lidé nebudovali soustavy rybníků...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace