Písecko

Orlická přehrada

Na řekách Čech, Moravy a Slezska stojí na 120 různých přehrad. Naprostá většina z nich byla postavena ve 20. století a ty největší v jeho druhé polovině. Měly být jedním ze symbolů historické etapy, která sama sebe nazývala dobou budování socialismu, a patří bezesporu k nejpozoruhodnějším stavbám, jež tato doba po sobě zanechala...

.

Orlík má mezi našimi přehradami v mnoha ohledech vedoucí postavení. Pyšní se betonovou hrází, která v koruně dosahuje výšky 90,5 m (výška přepadu je 81,5 m). Jezero, které za ní vzniklo, má největší objem vody, 716,5 mil. m3, a nejdelší vzdutí toku. Záplava na Vltavě je dlouhá 68 km a sahá až k Hněvkovicům. Na tomto úseku se nevzdula jen Vltava, ale i všechny dolní části jejích přítoků, od nejmenších potůčků až po řeku Otavu, která vystoupila z břehů v délce 21 km a vzdutí na ní dosahuje v podstatě až k píseckým jezům. Vzedmutí Otavy bylo tak mohutné, že postihlo i její přítok, poklidnou říčku Lomnici...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace