Písecko

Lomeček na Lomci

Zhruba v půli cesty z Netolic do Vodňan se vpravo od silnice zvedá vrch Lomec (552 m n.m.), pojmenovaný podle zdejšího dnes již nefunkčního kamenolomu, v němž se od středověku lámala rula. Vrch není nijak zvlášť nápadný a vůbec ničím nedává najevo, že na svém plochém zalesněném temeni hostí jedno z nejnavštěvovanějších mariánských poutních míst v Čechách. Toto místo má zajímavou historii, jejíž prvopočátek je třeba hledat v legendě, která se někdy počátkem 17. století  zrodila v Nizozemí, na území dnešního Valonska...

.

Jistý rolník tam prý kdysi porazil starý dub a v jeho kmeni našel vrostlou malou sošku Panny Marie s Jezulátkem. Přinesl ji domů své těžce nemocné ženě, která se k ní vroucně modlila a brzy se dočkala úplného uzdravení. Když pak soška vyslyšela i modlitby jiných lidí, začala být uctívána a v místě dnes zvaném Foy-Notre-Dame pro ni vystavěli důstojný svatostánek. Věhlas sošky se rychle šířil po světě, a to i zásluhou několika kopií zhotovených ze dřeva onoho dubu, který rolník pokácel. Všechny měly mít podobně zázračné schopnosti...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace