Písecko

O velké historii malých vesnic

Na Písecku není vhodnější území k osídlení. Nikde na jihu Čech není tak teplý a suchý koutek země. Nikde jinde nejsou hory tak bohaté zlatem a drahými kameny, řeky zlatonosné a perlorodkami oplývající. Není líbeznější krajina než ta jižně od Písku, jíž se říká Jihočeská brána...

.

Lidé se v tomto kraji usazovali odjakživa. V několika kolonizačních vlnách přicházeli už od starší doby kamenné (250–100 tisíc let př. n. l.), o čemž svědčí jejich pozůstatky nalezené u dnešního rybníka Řežabince. Neobyčejně husté osídlení tu bylo v době halštatské a laténské. Byli to hlavně Keltové, kteří už tenkrát těžili zlato ve zdejších horách a řekách a zanechali po sobě několik stovek pohřebišť – mohyl rozsetých zejména kolem obcí Kestřany, Zátaví či Skály...

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2010

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace