1 - 2009 Peru

Hliněné město Pachacamac

Než jsme odjeli z hlavního peruánského města poznávat předkolumbovské památky, zbývalo nám půl volného dne. Využili jsme ho k návštěvě Pachacamacu, jedné z významných historických lokalit. Nachází se asi 30 km jižně od Limy v ústí řeky Lurín na pobřeží Tichého oceánu. Jeho prohlídka se nám zdála být dobrým prologem k poznávání dalších kultur...

.Archeologické naleziště o ploše 465 ha tvoří komplex chrámů a náměstí propojených širokými ulicemi. Budovy jsou vystavěny převážně z hliněných cihel adobe. Jejich stavitelé náleželi k různým předinckým kulturám, z nichž nejvýznamnější byla kultura Wari z let 650–1200. Kromě těchto staveb se tu nacházejí i stavby z kamene, které jsou už dílem Inků. Ti dobyli Pachacamac za vlády inky Pachacúteca (1438–1471) a nechali tu vystavět Sluneční chrám a několik obytných paláců…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009

 

kategorie: 1 - 2009 Peru

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace