1 - 2009 Peru

Horní tok Amazonky

Amazonka se právem pyšní označením „největší řeka na světě“, byť toto tvrzení bývá někdy zpochybňováno. Její délka, vodnost i rozloha povodí se stále ještě upřesňují, přestože v době detailních satelitních snímků je málo pravděpodobné, že se v tomto ohledu dočkáme ještě nějakého překvapení. Peruánská část obrovského povodí Amazonky zasahuje hluboko do And, kde najdeme i její nejdůležitější zdrojnice. V některých místech se rozvodí dokonce přibližuje k Tichému oceánu. Řeka Mantaro v provincii Junin, levostranný přítok Amazonky, a prameny Marañonu v provincii Huanuco leží pouhých 300 km od jeho břehů...

Dno údolí Carhuasanty vyplňuje polštářová vegetaceV Peru, s výjimkou relativně malého povodí jezera Titicaca, odvádí Amazonka vodu prakticky z celé náhorní plošiny And (Altiplano) a z přiléhajících východních svahů tohoto páteřního pohoří Latinské Ameriky. Většině lidí se ve spojení s Amazonkou vybaví Brazílie, klidný, majestátní tok řeky se žlutohnědou vodou a hustými, téměř neproniknutelnými pralesy po obou březích. Její vlastní horní toky i toky ostatních stovek přítoků, které bychom ve srovnání s evropskými řekami nazvali veletoky, leží v nadmořských výškách 3000–5000 m, v krajině se sporou nízkou vegetací a drsným klimatem…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009

kategorie: 1 - 2009 Peru

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace