3 - 2008 Peking

Mandát nebes

Řídit se vůlí Nebes znamená prosperovat; protestovat proti vůli Nebes znamená být zničen. Čínské přísloví

Nebesa jako univerzální, poněkud neosobní božstvo, které uděluje panovníkovi mandát vládnout své zemi a být zodpovědný za její obyvatele, jsou neoddělitelně spjata s dějinami Číny již od počátku vlády dynastie Čou (11. stol. př. n. l.). Postupně se rozvinula koncepce panovníka jako syna Nebes, který vládne v Podnebesí na základě svých zejména morálních vlastností a jenž se musí zodpovídat ze svých činů, obnovovat svůj mandát a prostřednictvím určitých obřadů také udržovat přízeň Nebes vůči své říši a lidu, udržovat a obnovovat rovnováhu mezi Nebem a Zemí. Z toho je zřejmé, jak důležitý byl kult Nebes pro celou čínskou společnost prakticky až do konce císařství…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2008

Další informace o Číně naleznet zde: www.sopka.cz

kategorie: 3 - 2008 Peking

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace